Permohonan Kod Untuk Naskah Buku Harimau Siri Poligon 24+ Penerbitan Awal

Langkah 2 - Lengkapkan borang

Step 2 - Complete the form

Nama Pembeli
Platform Pembelian
Tarikh Pembelian

PENTING
Pastikan alamat emel dan nombor whatsapp adalah betul dan boleh diakses kerana kod akan dihantar ke alamat emel atau whatsapp yang diberikan.

No. Telefon/Whatsapp
Alamat E-mel

PENTING
Muat naik satu gambar/snapshot mukasurat 2 dan 3 (pages 2 and 3 of) ketiga-tiga buku
Tetragon 24+, Octagon 24+ dan Hexagon 24+ yang telah diterima.

Page 2 & 3 ketiga-tiga buku