Pendaftaran Murid UKKMPKSK Dotcom Sessi 2024/2025

Langkah 2 - Pengesahan Kod

Step 2 - Code Approval

Lengkapkan bahagian berikut dengan tiga kod yang diperolehi. Pastikan kod yang dimasukkan mengikut abjab besar kecil atau aksara seperti yang diberikan. Kod hanya boleh digunakan sekali sahaja untuk pengesahan dan pendaftaran seorang murid.

Kod Tetragon
Kod Octagon
Kod Hexagon